נעם עופר | Noam Offer

2019 – שמאי מקרקעין מוסמך, מ.ר. 415313

2018 – 2019 – מתמחה בשמאות מקרקעין במשרד ז.כ. מחקר וסקרים בע"מ.

2015 – 2017 – B.A. בכלכלה ומנהל עסקים במסלול לשמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל.

כיום עוסק במגוון תחומי השמאות, לרבות: ליווי שמאי-כלכלי לצוותי תכנון במסגרת הכנת תוכניות מתאר/מפורטות להתחדשות עירונית, ליווי יזמים ודיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית פינוי-בינוי, היטלי השבחה, עריכת טבלאות או"ח, שומות למטרת בטוחה, הערכות שווי שוק.


2019 – Certified Real Estate Appraiser, license no. 415313

2018 – 2019 – Internship in real estate appraisal at Z.C Research and surveys LTD.

2015 – 2017 – B.A. In Economics and Business Administration.

Currently deals with a variety of appraisal, including: accompanying planning teams in the preparation of plans for urban renewal, accompanying developers and tenants in urban renewal projects, improvement levies, re-parcellation, assessments for banking purposes, market valuations .