זאב כהן | Zeev Cohen

שמאי מקרקעין מוסמך –               1967 –   שמאי מקרקעין רישיון מס' 79.

מייסד חברת ז.כ. למדידות והנדסה ועובד בה מיום הקמתה

במשך כ- 40 שנה (למעט התקופה בה שימש כשמאי הממשלתי הראשי).

תארים נוספים –

1955 –                                            מודד מוסמך מס' 205.

1966 –                                             מהנדס אזרחי מס' 5846.

1977 –                                            מהנדס גיאודט מס' 5846 א'.

1979-                                            בוגר המכון למינהל בכיר (בחסות אוניברסיטת ניו יורק).

2003 –                                            יקיר לשכת שמאי המקרקעין.

פעילות –

1955 –                                            בעל משרד למדידות ותכנון

1967 –                                            ייסוד חברת ז.כ למדידות והנדסה.

1977 –                                            ראש אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים השמאי הממשלתי ראשי.

1978-1982-                                 יועץ רשות שדות התעופה.

1980 -2021                                 בעל משרד שמאות מקרקעין ותכנון הנדסי.

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות וציבוריות מגוונות, כגון:

–     חבר בוועדת ההפקעות ליד משרד האוצר.

–     חבר ועדות ערר של מס שבח ומס רכוש.

–     ייעוץ שמאי לרשות שדות התעופה.

–     ייעוץ שמאי לרשות הנמלים.

–     יעוץ בנושא מקרקעין למשרדי ממשלה שונים.

–     יועץ המועצה הארצית לתכנון ובניה.

–     יו"ר הועדה למיכון ספרי הטאבו ומיכון נכסי מינהל מקרקעי ישראל בין השנים 1977-1980.

–     יו"ר אגודת המודדים המוסמכים.

–     ייעוץ  מערכת נכסי המדינה ביהודה ושומרון.

–     ריכוז הערכת השקעות המדינה בכל סיני (הסכם השלום).

–     מרצה באוניברסיטת ת"א – חוג לשמאות מקרקעין.  השתלמויות עורכי דין במקרקעין.

–     מרצה בפני פורום ראשי ערים ומבקרי העיריות בנושא נכסים, רישום מקרקעין ומדיניות ניהול מקרקעין.

–     מרצה בהשתלמויות של לשכת המהנדסים והאדריכלים בנושאי בוררות.

–     מרצה בהשתלמות עורכי דין בנושאי מקרקעין – אוניברסיטת ת"א (לתואר שני).

–     נציג לשכת השמאים בקשרי חוץ לארץ.

–     חבר בארגונים בין לאומיים של שמאי מקרקעין.

–     ביצוע תכניות בנין ערים ותכנית רפרצלציה של אלפי דונמים.

–     סקר  2 מיליון דונם בנגב לרישום משבצות חקלאיות, עבור ממ"י.

–     יעוץ לרשויות מקומיות בנושאי תכנון וחבר בצוותי הגוי לתכניות מתאר.

–     ארגון מערכות ארנונה בערים רבות, לרבות יעוץ למחלקת מחקר של משרד הפנים.

–     חבר ויו"ר ועדת הבחינות לשכת השמאים.

–     ביצוע הערכת נכסים ותחשיבי כדאיות ליזמים ולרשויות.

–     מומחה מטעם בתי המשפט בנושאי פיצויי הפקעה, חלוקת נכסים ופירוק שיתוף.

–     תכנון כבישים ועבודות פיתוח תכנון כביש רפידים – כביש הרוחב.

–     ליווי פרויקטים בבניה למגורים.

–     יו"ר דירקטוריון שותפות תהל – החברה לפוטוגרמטריה.

–     ביצוע שומות לדו"חות כספיים – I.F.R.S.

 


Certified real estate appraiser – 1967 –   Certified real estate appraiser No. 79.

Founded the company and has been employed by it since its establishment for over 40 years (apart from the period during which he served as the Chief Government Valuer).

Other degrees – 1955 –   Licensed surveyor.

1966 – Civil engineer.

1977 – Geodetic engineer.

1979 –          Graduated from the Senior Administration College (under the auspices of New York University).

2003 –          An honorary member of the Real Estate Appraisers Association in Israel.

Activities –                     1955 –   Owned a surveying firm.

1967 – Founded Z. C. Company for Surveying and Engineering.

1977 –          Head of the Ministry of Justice Department for Real Estate Appraisal – Chief Government Valuer.

1980 – Owner of a real estate appraising and engineering planning firm.

Within the scope of his positions, he was involved in a wide range of economic and public activities, including:

 • A member of the Compulsory Acquisitions Committee attached to the Ministry of Finance.
 • A member of the Appeals Committee for Land Appreciation Tax and Property Tax.
 • Consulting on real estate matters for government ministries.
 • Consulting for the National Town Planning Council.
 • Chairman of the Committee for Computerizing the Land Registry Ledgers and the Computerization of the Israel Land Administration’s properties between the years 1977-1980.
 • Chairman of the Association of Licensed Surveyors.
 • Organizing the system for state properties in Judaea and Samaria.
 • Coordinating the assessments of the country’s investments in the Sinai Peninsula (for the peace treaty with Egypt).
 • Lecturer at Tel Aviv University – Real Estate Appraisal Faculty. Further education courses to lawyers in real estate matters.
 • Presented lectures to the Forum of Municipal Council Mayors and Supervisors on matters involving property, land registration and land management policy.
 • Lecturer for further education courses for the Association of Engineers and Architects on arbitration topics.
 • Lecturer for further education courses for lawyers on real estate matters – University of Tel Aviv (masters degree).
 • Representative of the Association of Real Estate Appraisers in Israel with foreign contacts.
 • A member of international real estate appraiser organizations.
 • Prepared town plans and reparcelation plans for millions of sq.m. of land in Israel.
 • A survey involving some 2,000 sq.km. in the Negev region for registering agricultural allocations for the Israel Land Administration.
 • Consulting services to local authorities on town planning matters and a member of the Outline Plan steering teams.
 • Organizing the municipal tax systems in many towns, including consulting services to the Ministry of the Interior’s research department.
 • A member and chairman of the Examinations Committee for the Association of Real Estate Appraisers in Israel.
 • Prepared property valuations and feasibility studies for entrepreneurs and authorities.
 • An expert on behalf of law courts on matters involving compulsory acquisition compensation, the distribution of assets and liquidating partnership agreements.
 • Planning highways and development works, planning the Refidim Road – Trans- National Highway No. 6.
 • Accompanying residential construction projects.
 • Chairman of the board of directors of the Tahal Partnership – the Company for Photogrammetry.
 • Conducting valuations for financial statements – I.F.R.S.