איל קלודובסקי | Eyal Klodovsky

1998 – בוגר (B.A) בגיאוגרפיה ויחב"ל מהאוניברסיטה העברית בי-ם.

1999 – לימודים לתואר שני בגיאוגרפיה באוניברסיטת ת"א.

2001 – בוגר התוכנית לשמאות וניהול מקרקעין באוניברסיטת ת"א.

2003 – שמאי מקרקעין מוסמך רישיון מס' 1152.

2012 – השתלמות בהתחדשות עירונית ותמ"א 38 מטעם מרכז פישמן.

פעילות –

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות מגוונות, כגון:

  • ליווי תכניות בנין עיר ועריכת טבלאות הקצאה ואיזון.
  • ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית.
  • עריכת שומות לדו"חות כספיים – F.R.S.
  • עריכת שומות התחומי מיסוי שונים – היטל השבחה, מיסוי מקרקעין.
  • – עריכת שומות הפקעה וירידת ערך.

Certified real estate appraiser – 2003 – Certified real estate appraiser license No. 1152.

Has been employed by the firm for about 15 years.

Additional degrees – 2001 – Graduated from Tel Aviv University’s Property Appraisal and Management course.

1998 – Graduate (BA) in Geography and International Relations as from the Hebrew University in Jerusalem.

Activities – 1999 – Studies for a Masters degree in Geography at Tel Aviv University.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

  • Accompanying town plans and preparing allocation and balancing tables.
  • Accompanying urban renewal projects.
  • Preparing valuations for financial statements – I.F.R.S.
  • Preparing valuations in various taxation fields – Land Betterment Levy, land taxation.
  • Preparing real estate appraisals for compulsory acquisition and value erosion.