אורי זלוטוגורה | Ori Zlotogora

משנת 2010 – שמאי מקרקעין מוסמך, רשיון מס' 1768.

משנת 2008 – מתמחה ושמאי במשרד "ז.כ. מדידות והנדסה בע"מ".

2009 – 2008- לימודים לתואר מוסמך (A.M.B) במינהל עסקים בהתמחות נדל"ן ושמאות מקרקעין באוניברסיטת חיפה.

2008 – 2005 – מתכנן ערים בעיריית ירושלים, המחלקה למדיניות התכנון באגף לתכנון עיר- מינהל התכנון.

2006 – 2003 – לימודים לתואר מוסמך (M.A) בגיאוגרפיה בהתמחות תכנון ערים באוניברסיטה העברית בירושלים.

2001 – 1998 – לימודי תואר ראשון בגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.


Certified real estate appraiser – 2010 – Certified real estate appraiser, license No. 1768.

Additional degrees – 2009 – MBA specializing in real estate and real estate appraisals from Haifa University.

2006 – Masters degree in Geography specializing in Town Planning from the Hebrew University in Jerusalem.

2001 – Bachelors degree in Geography, the Ben Gurion University in the Negev.

Activities – 2008 – Apprentice and appraiser at the firm of Z.C. Surveys & Engineering Ltd.

2005-2008 – Town planner with the Jerusalem Municipality’s Department for Town Planning Policy at the City Planning Section – Planning Administration.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

  • Preparing real estate appraisals for financial statements – I.F.R.S.
  • Valuations for hotels.
  • Valuations for Land Betterment Levy.