שירותים

חברת ז.כ. למדידות והנדסה בע"מ נוסדה בשנת 1969 ע"י זאב כהן מהנדס אזרחי וגיאודט,
שמאי מקרקעין ומודד מוסמך (השמאי הממשלתי הראשי לשעבר). בחברה צוות מהנדסים, כלכלנים, מתכנני ערים, שמאי מקרקעין, מנהלי פרוייקטים, מודדים מוסמכים וטכנאים.

חברת ניהול נכסים מיסוי מקרקעין ושמאות מקרקעין

הפקעות, פינויים

הערכת פיצויים בגין ביצוע הפקעות לצורכי ציבור, כולל ייצוג בוועדות, חוו"ד מומחה לבתי משפט. שומות פינוי הכוללות בין היתר מוניטין, נזקים.
בין היתר טיפול בתחום התשתיות: דרכים, גז, חשמל.
הערכת ירידת ערך מקרקעין, מבנים ומערכות בגין פגיעה עקב תכנון ו/או ביצוע הנדסי.
ייעוץ לרשויות ולגופים ממלכתיים לצורך רכישת מקרקעין לצורכי ציבור כולל עריכת מפות הפקעה.

פרוייקטים הנדסיים

בחינת כדאיות כלכלית, ליווי הנדסי, פיקוח ותאום, דו"ח ליקויי בניה וכד'.

מינויים מטעם בתי המשפט, בוררויות

שומות פירוק שיתוף במקרקעין חוות דעת של מומחה וכיו"ב.
מומחי בית משפט: ליקויי בניה, פיצויי הפקעה, נזקים, פירוק שיתוף, כינוס נכסים.

ניהול נכסים

עריכת ספרי נכסים ממוחשבים לדיור הממשלתי, לחברות ,לרשויות מקומיות ומעקב אחר שינויים תכנוניים סטטוטוריים (כגון: אילת, דימונה, אשדוד, מצפה רמון, ועדת הדיור הממשלתית, בזק, "נשר" מפעלי מלט בע"מ, אמות, קופ"ח מכבי, רד בינת וכד').

תכנון

תכנון, לווי וקידום פרויקטים תכנונים הכוללים השתתפות בצוותי תכנון לתכניות מתאר ברמה המקומית והמחוזית (כגון תכניות אב לנתניה ולחולון, תכניות למועצות מקומיות, מסוף הגבול בניצנה וכד').
השתתפות בצוותי תכנון ישראל 2020, תוואי קו הגז הטבעי תמ"א 37, מתקני שידור קטנים וזעירים תמ"א 36א', מתקני תקשורת תמ"א 36ב', ועדת גבולות אילת וכד'.

מיסוי מקרקעין

מס שבח – הערכות מקרקעין להשגה ולועדת ערר, החברה פיתחה תוכנה לחישוב מס שבח מקרקעין עם חברת "תפן" ועו"ד הנריק רוסטוביץ.
היטל השבחה - הכנת שומות לרשויות מקומיות ושומות ליזמים ובעלי קרקע.
הכנת "שומה אחרת" ומינויים כשמאי מכריע לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה במתכונתה טרם תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.
הכנת שונות והופעה בפני שמאים מכריעים לפי תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.
מינהל מקרקעי ישראל - שומות לממ"י ושומות השגה וערעור.
ייעוץ בנושא שינויי יעוד ודמי היתר - דו"חות כדאיות כלכלית.
ארנונה עירונית - החברה מארגנת מערכות ארנונה בערים רבות.

שומות בתחום תכנון ובניה

עריכה, ליווי והכנת תכניות בנין ערים.
עריכת טבלאות איחוד וחלוקה (רפרצלציה).
בחינת כדאיות כלכלית ומיקסום ההשבחות.
הערכות לענין פגיעה במקרקעין שלא בדרך הפקעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה.
ביצוע סקרים כלכליים ופיסקליים.
שינוי גבולות מוניציפליים.
שומות היטל השבחה ושומות אחרות, שומות מכריעות.
מדידות לצורכי רישום.
פינוי בינוי והתחדשות עירונית.

בנקים

שומות להנפקות ולתשקיפים.
הערכות לביטחונות ולמשכנתאות.
דוחות 0 - ליווי פרויקטים.

שומות וניתוחים כלכליים לנכסים מיוחדים

תחנות דלק.
מרכזים מסחריים גדולים.
הערכת מחצבות.
הערכות דיור מוגן.
שומות להסדר הקיבוצים.
שומות במסגרת הפרטת קיבוצים.
הערכות שווי לפינויים מיוחדים - פינוי סיני, תכנית ההתנתקות.
הערכות נמלי ישראל, מרינות.
הערכת נזקים למבנים מיוחדים בצה"ל.

תיירות

שומות בתי מלון, רשת ישרוטל, קמפינג, קאונטרי קלאב, מרינות, שטחים מסחריים החברה עוסקת במתן יעוץ בנושאי תיירות לרשויות התכנון באילת ובים המלח וכן בכל הקשור להסדר המקרקעין, תכנון, היטל השבחה, מס שבח, תשלומים לממ"י, אגרות והיטלי פיתוח.
בוצע סקר למשרד התירות השפעת השקעה בפתוח על מרכיב הקרקע באילת וים המלח.
הערכות אטרקציות תיירותיות.
הערכת שווי מתקני ים - מרינות וחופים.