צוות

ארז כהן – גיאוגרף (A.B), משפטן L.L.B, שמאי מקרקעין ויו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר

1993-2021-          מנהל משרד שמאות, סקרי מקרקעין, ותכנון בצוות של 13 שמאי מקרקעין,
מהנדסים וגיאוגרפים.

2008-2011-          יו"ר לשכת שמאי המקרקעין לשעבר. חבר במועצת שמאי המקרקעין משרד
המשפטים משקיף בוועדת התקינה השמאית.

2009-                      משפטן – LL.B מהקריה  האקדמית אונו.

2005 –                     מ"מ יו"ר לשכת השמאים ויו"ר וועדת השתלמויות של הלשכה.

2004 –                      לימודי משפטים, הקריה האקדמית, קרית אונו.

2003-                      בוחן בבחינות שומה למעשה מטעם משרד המשפטים.

2002 –                     יו"ר ועדת השתלמויות – לשכת שמאי מקרקעין, חבר בוועד הלשכה.

2000 –                     בוגר קורס עדים מומחים.

1999 –                     בוגר קורס גישור ופישור.

1996 –                     לקראת תואר שני – לימודים עירוניים, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית
ירושלים.

1993 –                     שמאי מקרקעין – מתמחה בשומות מקרקעין חברות גדולות – משאב, נשר, אמות

כלל וכד'.

1993-                      רשיון שמאי מקרקעין מס' 324 מתאריך 24/4/1993.

1990 –                     בוגר אוניברסיטת ת"א החוג לגיאוגרפיה ומדעי המדינה.

בוגר קורס לשמאות מקרקעין וניהול נכסים במסגרת שלוחת הטכניון בת"א.

 

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות וציבוריות מגוונות, כגון:

 • מילוי תפקידים שונים בלשכת שמאי המקרקעין, ובין היתר כיהן כיו"ר לשכת שמאי המקרקעין.
 • ביצוע הערכות בתחום המלונאות והנופש – יועץ לישרוטל מלונות, ביצוע הערכות לאטרקציות תיירותיות.
 • עריכת שומות מקרקעין עבור חברות מובילות – קרן אייפקס, תנובה,  אגד, משאב, נשר, אמות, כלל תעשיות, בזק, גינדי, תדהר, ב.ס.ר וכד'.
 • ליווי תכניות ועריכת טבלאות הקצאה ואיזון ועריכת שומות להתחדשות עירונית בין היתר בערים – ת"א, רמת גן, גבעתיים, רמת השרון, קרית אונו, גבעת שמואל, נס ציונה.
 • עריכת שומות השגה להיטלי השבחה ומיסוי רמ"י כולל ייצוג בפני שמאי מכריע וועדות השגה וערר
  • יועץ לעירית אילת – בנושאי השבחות, ליווי תכניות בנין עיר ורישום.
  • ביצוע שומות לדו"חות כספיים בהיקף נרחב ובין היתר עבור חברות – מבני תעשייה, סלע קפיטל.

Erez Cohen – Geographer (BA), jurist LLB., real estate appraiser

Previous experience and education:

2012 – present      The firm’s manager

2008 – 2011           Chairman of the Association of Real Estate Appraisers in Israel,

A member of the Ministry of Justice Real Estate Appraisers Council, an observer on the Appraisals Standards Committee.

2009 –       Jurist – LLB from the Academic Campus in Kiriat Ono.

2005 –       Deputy for the chairman of the Association of Real Estate Appraisers in Israel and chairman of the Association’s Further Education Committee.

2004 –       Law studies at the Academic Campus in Kiriat Ono.

2003 –       Examiner for Practical Valuation examinations on behalf of the Ministry of Justice.

2002 –       Chairman of the Further Education Committee of the Association of Real Estate Appraisers in Israel and an Association member.

2000 –       Graduate of an expert professional opinions course.

1999 –       Graduate of a mediation and compromise course.

1996 –       Studies for a Masters degree in Urban Planning at the Faculty of Geography, the Hebrew University in Jerusalem.

1993 –       Real estate appraiser specializing in land appraisals for large corporations: Mishab, Nesher Israel Cement Enterprises, Amot Clal, etc.

1993 –       Real estate appraiser’s license No. 324 granted April 24, 1993.

1990 –       Graduated from Tel Aviv University’s Faculty of Geography and Political Science.

                Graduated from the Tel Aviv branch of the Technion’s property management and real estate appraisal course.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial and public activities, including:

 • Fulfilled various functions at the Association of Real Estate Appraisers in Israel and serving as its chairman.
 • Preparing real estate appraisals for such large corporations as the Apex Fund, Tnuva, Nesher Israel Cement Enterprises, Amot, Clal Industries, Bezeq, etc.
 • Preparing appraisals for courts.
 • Consultant for the Eilat Municipality on matters involving land betterment, accompanying town plans and registration.
 • Preparing hotel and recreation industry valuations – consultant to the Isrotel hotels chain, and preparing valuations for tourist attractions.
 • Preparing many valuations for financial statements – I.F.R.S.
 • Preparing a wide range of property valuations under Standard No. 19 for various banks.

זאב כהן – מהנדס אזרחי, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין מוסמך –               1967 –   שמאי מקרקעין רישיון מס' 79.

מייסד חברת ז.כ. למדידות והנדסה ועובד בה מיום הקמתה

במשך כ- 40 שנה (למעט התקופה בה שימש כשמאי הממשלתי הראשי).

תארים נוספים –

1955 –                                            מודד מוסמך מס' 205.

1966 –                                             מהנדס אזרחי מס' 5846.

1977 –                                            מהנדס גיאודט מס' 5846 א'.

1979-                                            בוגר המכון למינהל בכיר (בחסות אוניברסיטת ניו יורק).

2003 –                                            יקיר לשכת שמאי המקרקעין.

פעילות –

1955 –                                            בעל משרד למדידות ותכנון

1967 –                                            ייסוד חברת ז.כ למדידות והנדסה.

1977 –                                            ראש אגף שומת מקרקעין במשרד המשפטים השמאי הממשלתי ראשי.

1978-1982-                                 יועץ רשות שדות התעופה.

1980 -2021                                 בעל משרד שמאות מקרקעין ותכנון הנדסי.

 

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות וציבוריות מגוונות, כגון:

–     חבר בוועדת ההפקעות ליד משרד האוצר.

–     חבר ועדות ערר של מס שבח ומס רכוש.

–     ייעוץ שמאי לרשות שדות התעופה.

–     ייעוץ שמאי לרשות הנמלים.

–     יעוץ בנושא מקרקעין למשרדי ממשלה שונים.

–     יועץ המועצה הארצית לתכנון ובניה.

–     יו"ר הועדה למיכון ספרי הטאבו ומיכון נכסי מינהל מקרקעי ישראל בין השנים 1977-1980.

–     יו"ר אגודת המודדים המוסמכים.

–     ייעוץ  מערכת נכסי המדינה ביהודה ושומרון.

–     ריכוז הערכת השקעות המדינה בכל סיני (הסכם השלום).

–     מרצה באוניברסיטת ת"א – חוג לשמאות מקרקעין.  השתלמויות עורכי דין במקרקעין.

–     מרצה בפני פורום ראשי ערים ומבקרי העיריות בנושא נכסים, רישום מקרקעין ומדיניות ניהול מקרקעין.

–     מרצה בהשתלמויות של לשכת המהנדסים והאדריכלים בנושאי בוררות.

–     מרצה בהשתלמות עורכי דין בנושאי מקרקעין – אוניברסיטת ת"א (לתואר שני).

–     נציג לשכת השמאים בקשרי חוץ לארץ.

–     חבר בארגונים בין לאומיים של שמאי מקרקעין.

–     ביצוע תכניות בנין ערים ותכנית רפרצלציה של אלפי דונמים.

–     סקר  2 מיליון דונם בנגב לרישום משבצות חקלאיות, עבור ממ"י.

–     יעוץ לרשויות מקומיות בנושאי תכנון וחבר בצוותי הגוי לתכניות מתאר.

–     ארגון מערכות ארנונה בערים רבות, לרבות יעוץ למחלקת מחקר של משרד הפנים.

–     חבר ויו"ר ועדת הבחינות לשכת השמאים.

–     ביצוע הערכת נכסים ותחשיבי כדאיות ליזמים ולרשויות.

–     מומחה מטעם בתי המשפט בנושאי פיצויי הפקעה, חלוקת נכסים ופירוק שיתוף.

–     תכנון כבישים ועבודות פיתוח תכנון כביש רפידים – כביש הרוחב.

–     ליווי פרויקטים בבניה למגורים.

–     יו"ר דירקטוריון שותפות תהל – החברה לפוטוגרמטריה.

–     ביצוע שומות לדו"חות כספיים – I.F.R.S.

Zeev Cohen – director and founder

Certified real estate appraiser – 1967 –   Certified real estate appraiser No. 79.

Founded the company and has been employed by it since its establishment for over 40 years (apart from the period during which he served as the Chief Government Valuer).

Other degrees – 1955 –   Licensed surveyor.

1966 – Civil engineer.

1977 – Geodetic engineer.

1979 –          Graduated from the Senior Administration College (under the auspices of New York University).

2003 –          An honorary member of the Real Estate Appraisers Association in Israel.

Activities –                     1955 –   Owned a surveying firm.

1967 – Founded Z. C. Company for Surveying and Engineering.

1977 –          Head of the Ministry of Justice Department for Real Estate Appraisal – Chief Government Valuer.

1980 – Owner of a real estate appraising and engineering planning firm.

Within the scope of his positions, he was involved in a wide range of economic and public activities, including:

 • A member of the Compulsory Acquisitions Committee attached to the Ministry of Finance.
 • A member of the Appeals Committee for Land Appreciation Tax and Property Tax.
 • Consulting on real estate matters for government ministries.
 • Consulting for the National Town Planning Council.
 • Chairman of the Committee for Computerizing the Land Registry Ledgers and the Computerization of the Israel Land Administration’s properties between the years 1977-1980.
 • Chairman of the Association of Licensed Surveyors.
 • Organizing the system for state properties in Judaea and Samaria.
 • Coordinating the assessments of the country’s investments in the Sinai Peninsula (for the peace treaty with Egypt).
 • Lecturer at Tel Aviv University – Real Estate Appraisal Faculty. Further education courses to lawyers in real estate matters.
 • Presented lectures to the Forum of Municipal Council Mayors and Supervisors on matters involving property, land registration and land management policy.
 • Lecturer for further education courses for the Association of Engineers and Architects on arbitration topics.
 • Lecturer for further education courses for lawyers on real estate matters – University of Tel Aviv (masters degree).
 • Representative of the Association of Real Estate Appraisers in Israel with foreign contacts.
 • A member of international real estate appraiser organizations.
 • Prepared town plans and reparcelation plans for millions of sq.m. of land in Israel.
 • A survey involving some 2,000 sq.km. in the Negev region for registering agricultural allocations for the Israel Land Administration.
 • Consulting services to local authorities on town planning matters and a member of the Outline Plan steering teams.
 • Organizing the municipal tax systems in many towns, including consulting services to the Ministry of the Interior’s research department.
 • A member and chairman of the Examinations Committee for the Association of Real Estate Appraisers in Israel.
 • Prepared property valuations and feasibility studies for entrepreneurs and authorities.
 • An expert on behalf of law courts on matters involving compulsory acquisition compensation, the distribution of assets and liquidating partnership agreements.
 • Planning highways and development works, planning the Refidim Road – Trans- National Highway No. 6.
 • Accompanying residential construction projects.
 • Chairman of the board of directors of the Tahal Partnership – the Company for Photogrammetry.
 • Conducting valuations for financial statements – I.F.R.S.

עודד לוי

תפקיד:                                                   שמאי מקרקעין, שותף ומנהל בחברת ז.כ מחקר וסקרים (1989) בע"מ המונה  כ- 15 שמאים ואנשי צוות.

תארים:                                                   תואר  ראשון בגאוגרפיה בהצטיינות – אוניברסיטת ת"א משנת 1995.

בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים –  אוניברסיטת משנת 1997.

שמאי מקרקעין מוסמך משנת 1998.

מוסמך במינהל עסקים MBA–  אוניברסיטת חיפה משנת 2008.

 

רקע תעסוקתי:      1998-2017:        שמאי  מקרקעין ומנהל בחברת ז.כ מחקר וסקרים.

החל משנת 2004 שותף בחברה.

1996-1998:                                        מתמחה בשמאות מקרקעין.

1995-1996:                                        אחראי מחלקת תב"ע בחברה לפוטוגרמטריה.

 

פעילות:                                                  במסגרת תפקידו עוסק בפעילות רחבה בתחומי הנדל"ן השונים:

 • שמאי יועץ לוועדה המחוזית לתו"ב – מחוז המרכז
 • מבצע הערכות שווי לפי תקן 19 – מנוי ברשימת השמאים המוכרים ע"י בנק דיסקונט.
 • מנוי ברשימת שמאים לביצוע עבודות בתחום שמאות המקרקעין עבור משרדי הממשלה.
 • יועץ בכיר בנושאים שמאיים לחברת הימנותא בע"מ (קק"ל).
 • מבצע הערכות שווי עבור חברות עסקיות בעלות נכסים בהיקף נרחב.
 • עורך שומות לצורך דיווח לדוחות כספיים (IFRS).
 • עורך שומות בנושאי מיסוי מקרקעין לרבות היטלי השבחה, מס שבח מקרקעין ומיסוי רמ"י.
 • מבצע הערכות טרום רכישה (DUE DILLIGENCE).
 • מבצע שומות לנושאי הפקעה וירידות ערך.
 • עורך חוות דעת שמאיות במסגרת הליכים משפטיים והופעות בבתי משפט כ"עד מומחה".
 • ייעוץ בנושאי תכנון ובנייה, התנגדויות לתכניות, ביצוע ובדיקה של תכניות איחוד וחלוקה וכד'.
 • התמחות בסוגיות קרקעיות בפרויקטים תשתיתיים כגון: מטמנות, מחצבות, מתקנים להפקת אנרגיה, מתקני תקשורת וכד'.

מלווה פרויקטים בנושא "התחדשות עירונית -פינוי בינוי".

Oded Levy – MBA and Real estate appraiser, Partner and director

Certified real estate appraiser –        1998 –     Certified real estate appraiser, license No. 683.

Other degrees –                                 1995 –     Bachelors degree in Geography from Tel Aviv University.

1997 –     Graduate of Tel Aviv University’s Real Estate Appraisers and Property Management course.

2008 –     Master's degree in Business Administration from Haifa University.

Activities –                                       1995 –     Employed by the Company for Photogrammetry and Engineering – the GIS Town Planning Department.

2004 –     Appraiser, director and partner of Z.C. Research and Survey Ltd.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Preparing real estate appraisals for large corporations: Harel Insurance, Industrial Buildings Ltd., Amot, RAD Bynet, Tnuva, etc., including preparing valuations for due diligence.
 • Preparing objection valuations against the Israel Land Administration in various fields – permit fees, capitalization fees, zoning changes and exploitation, etc.
 • Preparing real estate appraisals in various taxation fields: Land Betterment Levy, land taxation.
 • Preparing valuations involving compulsory acquisitions and value erosion.
 • Preparing valuations for law firms and appearances in court.
 • Preparing valuations for financial statements – I.F.R.S.
 • Preparing Standard 19 valuations for a wide range of properties for various banks.

צחי טנא – שמאי מקרקעין

2008 –                     משפטן- LL.B, הקריה  האקדמית קרית אונו.

2007 –                      לימודי גישור וישוב סכסוכים, מכון "ברק- מלמד" ת"א.

2004-2007 –          לימודי משפטים, הקריה האקדמית קרית אונו.

2004 –                      חבר וועדת ערר לארנונה כללית "גן רווה".

2003 –                      סדנת דיני בוררות, לשכת שמאי מקרקעין.

2002 –                      קורס מתקדם למשפט, תכנון ומקרקעין- אונ' "בר אילן", המרכז למשפט מסחרי.

2002 –                      סדנת מיסוי מקרקעין, לשכת שמאי מקרקעין.

1998 –                      שמאי מקרקעין עצמאי במשרד השמאי זאב כהן, ת"א.

1995 –                      בעל משרד עצמאי לשמאות מקרקעין.

1993 –                      הסמכה כשמאי מקרקעין, מס' רישיון 352.

1985-1995 –          התמחות ועיסוק כשמאי מקרקעין במשרד השמאי זאב כהן, ת"א.

1983-1984 –          לימודי שמאות מקרקעין במדור ללימודי חוץ, שלוחת הטכניון בתל-אביב.

1968-1976 –          שרות בצה"ל בתחום המיפוי, דרגת סא"ל במיל'.

שומות וייעוץ מקצועי לחברות וגופים ציבוריים: "נשר"- מפעלי מלט ישראליים בע"מ "איגודן" איגוד ערים דן (ביוב), "חנ"י"- חברת נמלי ישראל, "כלל תעשיות", "אלקטרה בע"מ, אלוני ים" מפעלי מים וניקוז גליל עליון, מושבים וקיבוצים.

חברות בניה ויזמים כגון: "שכון עובדים", "אפריקה-ישראל" "אזורים"- חברה לבנין, "אשדר".

שומות, חוות דעת בעניין פיצויי הפקעה, ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 וגופים פרטיים.

חוות דעת שמאים מכריעים בפני ועדות ערר ובבתי משפט.

שומות השבחה לוועדות מקומיות: נתניה, ראשל"צ, "שורקות".

הפקעות מקרקעין מחלקת נכסים בעיריית יהוד, ראשל"צ, ת"א.

בנקים: הבנק הבינ"ל הראשון- אגף הנכסים.

Zahi Tene – Jurist LLB, and Real estate appraiser

Certified real estate appraiser –        1993 –     Certified real estate appraiser, license No. 352.

Has been employed by the firm for about 20 years.

Additional degrees –                        1984 –     Graduated from the Tel Aviv branch of the Technion’s Property Management and Real Estate Appraisal course.

2008 –     Jurist – LLB from the Ono Academic Campus.

Activities –                                       1976 –     Completed service with the IDF in the field of mapping, with the rank of Lieutenant Colonel.

1995 –     Owner of own independent real estate appraisal firm.

1998 –     Independent real estate appraiser with the Zeev Cohen real estate appraising firm, in Tel Aviv.

2002 –     Land taxation workshop – the Israel Real Estate Appraisers Association.

2002 –     Advanced course in Law, Planning and Land – Bar Ilan University’s Center for Commercial Law.

2003 –     A graduate of the Arbitrators Course and Workshop in Arbitration Laws arranged by the Association of Real Estate Appraisers in Israel.

2004 –     A member of the General Municipal Taxes Appeals Committee for the Gan Raveh Regional Council.

2007 –     Mediation and dispute resolution studies at the Barak-Melamed Institute, Tel Aviv.

2008 –     Member of the Israel Real Estate Appraisers Association’s Disciplinary Committee.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Preparing various valuations for local municipal town planning committees, such as those of: Tel Aviv, Rishon-le-Zion, Netanya, and the Sorkot Local Town Planning Committee.
 • Valuations and consulting for public corporations and bodies including: the Nesher Israel Cement Enterprises Ltd.; IGUDAN – the Dan Towns Association for Environmental Infrastructure; the Israel Ports Corporation; Clal Industries; Carmel Agrexco; the Upper Galilee Water and Drainage Enterprises, etc.
 • Such construction and development companies as: Shikun Ovdim, Africa-Israel, Azorim and Ashdar.
 • Preparing professional opinions for banks – the First International Bank’s Property Department.
 • Preparing valuations for financial statements – I.F.R.S.
 • Preparing valuations for law firms and appearances in court and appeals committees, inter alia, involving claims for value erosion and compulsory acquisition.
 • Appeals on property valuations involving plots for the expansion of moshavs, including: Tzafria, Hemed, Kfar Chabad, Gaaliya.

איל קלודובסקי- יחסים בינלאומיים וגאוגרפיה (B.A) ושמאי מקרקעין

1998 –    בוגר (B.A) בגיאוגרפיה ויחב"ל מהאוניברסיטה העברית בי-ם.

1999 –    לימודים לתואר שני בגיאוגרפיה באוניברסיטת ת"א.

2001 –    בוגר התוכנית לשמאות וניהול מקרקעין באוניברסיטת ת"א.

2003 –    שמאי מקרקעין מוסמך רישיון מס' 1152.

2012 –    השתלמות בהתחדשות עירונית ותמ"א 38 מטעם מרכז פישמן.

פעילות –

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות מגוונות, כגון:

 • ליווי תכניות בנין עיר ועריכת טבלאות הקצאה ואיזון.
 • ליווי פרויקטים של התחדשות עירונית.
 • עריכת שומות לדו"חות כספיים – F.R.S.
 • עריכת שומות התחומי מיסוי שונים – היטל השבחה, מיסוי מקרקעין.
 • – עריכת שומות הפקעה וירידת ערך.

Eyal Klodovsky – International Relations and Geography (BA) & Real estate appraiser

Certified real estate appraiser –        2003 –     Certified real estate appraiser license No. 1152.

Has been employed by the firm for about 15 years.

Additional degrees –                        2001 –     Graduated from Tel Aviv University’s Property Appraisal and Management course.

1998 –     Graduate (BA) in Geography and International Relations as from the Hebrew University in Jerusalem.

Activities –                                       1999 –     Studies for a Masters degree in Geography at Tel Aviv University.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Accompanying town plans and preparing allocation and balancing tables.
 • Accompanying urban renewal projects.
 • Preparing valuations for financial statements – I.F.R.S.
 • Preparing valuations in various taxation fields – Land Betterment Levy, land taxation.
 • Preparing real estate appraisals for compulsory acquisition and value erosion.

דרור קסטרו – הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין

2006 –                   שמאי מקרקעין.

2000 –                   הנדסאי בניין, בית ספר להנדסאים רופין.

2004-2006          מתמחה בשמאות מקרקעין במשרד ז.כ הנדסה ומדידות.

2000-2004 –       מהנדס פרויקטים בחברת "דוקה ישראל- הנדסת תבניות" (תכנון יציקות בטון בבנייני מגורים, מבני תעשיה וגשרים) עבודה בצמוד לחברות בניה כגון: סולל בונה, דניה סיבוס, צמח המרמן וכו'.

1998-2000          לימודי הנדסאי בניין  בביה"ס להנדסאים רופין.

2002-2006          לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים במכללת ר"ג.

2002-                    לימודים לתואר ראשון במסלול ניהול  באוניברסיטה הפתוחה.

מתמחה בנושאים שמאיים כגון: שומות אחרות, עריכת ספרי נכסים, היטלי השבחה, הערכות  שווי.

 במסגרת עבודתי עוסק בסקרים עירוניים ושמאות.

 • יועץ לקרן הפנסיה "שיקום פועלי בניין".
 • יועץ למשרדי עו"ד בנושא שומה אחרת.
 • יועץ להשגות מול ממ"י בנושא הרחבות ישובים.

Dror Kastro – Real estate appraiser and Building engineer

Certified real estate appraiser –        2006 –     Certified real estate appraiser, license No. 1451.

Has been employed by the firm for about 12 years.

Additional degrees –                        2000 –     Building Engineering degree – the Rupin School for Practical Engineering.

2006 –     Graduated the Ramat Gan College in real estate valuation studies.

Activities –                                       2000 –     Project engineer at Duka Ltd. (a German corporation specializing in preformed construction elements).

2009 –     Studies for a Bachelors degree in Administration at the Open University.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Preparing valuations for Land Capital Gains Tax [mas shevach].
 • Preparing objection valuations against the Israel Land Administration in various fields – permit fees, capitalization fees, changes in zoning and exploitation, etc.
 • Preparing valuations in various taxation fields – Land Betterment Levy, land taxation.
 • Preparing an assets ledgers for the Building Workers Rehabilitation Fund.
 • Preparing real estate appraisals for financial statements – I.F.R.S.

אורי זלוטוגורה- גיאוגרפיה ותכנון ערים (M.A), מנהל עסקים (A.M.B) ושמאי מקרקעין

משנת 2010      –           שמאי מקרקעין מוסמך, רשיון מס' 1768.

משנת 2008      –           מתמחה ושמאי במשרד "ז.כ. מדידות והנדסה בע"מ".

2009 – 2008-                לימודים לתואר מוסמך (A.M.B) במינהל עסקים בהתמחות נדל"ן ושמאות מקרקעין באוניברסיטת חיפה.

2008 – 2005 –               מתכנן ערים בעיריית ירושלים, המחלקה למדיניות התכנון באגף לתכנון עיר- מינהל התכנון.

2006 – 2003 –              לימודים לתואר מוסמך (M.A) בגיאוגרפיה בהתמחות תכנון ערים באוניברסיטה העברית בירושלים.

2001 – 1998     –           לימודי תואר ראשון בגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

Ori Zlotogora – Geography and town planning (MA), MBA, and Real estate appraiser

Certified real estate appraiser –        2010 –      Certified real estate appraiser, license No. 1768.

Additional degrees –                        2009 –          MBA specializing in real estate and real estate appraisals from Haifa University.

2006 –          Masters degree in Geography specializing in Town Planning from the Hebrew University in Jerusalem.

2001 –          Bachelors degree in Geography, the Ben Gurion University in the Negev.

Activities –                                       2008 –          Apprentice and appraiser at the firm of Z.C. Surveys & Engineering Ltd.

2005-2008 –      Town planner with the Jerusalem Municipality’s Department for Town Planning Policy at the City Planning Section – Planning Administration.

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Preparing real estate appraisals for financial statements – I.F.R.S.
 • Valuations for hotels.
 • Valuations for Land Betterment Levy.

רפי לוי  – מנהל עסקים (A.B) ושמאי מקרקעין

2002 –                                תואר בוגר (B.A) במינהל עסקים המכללה למינהל.

2003 –                                יועץ נדל"ן ומנהל המחלקה המסחרית ב"אנגלו סכסון" באזור לוד,

                                                      רמלה, שהם, באר יעקב ומושבי השפלה.

 2005 –                                מתמחה בשמאות מקרקעין באגף שומת מקרקעין, לשכת ת"א והמרכז,

                                                      משרד המשפטים ("השמאי הממשלתי").

2007 –                                שמאי מקרקעין מוסמך רישיון מס' 1599.

במסגרת תפקידיו עסק בפעילויות כלכליות מגוונות, כגון:

 • עריכת שומות לדו"חות כספיים – F.R.S.
 • הערכת אטרקציות תיירותיות – חופי העיר אילת.
 • עריכת שומות היטל השבחה.

Rafi Levi – Business Administration (BA) and Real estate appraiser

Certified real estate appraiser –        2007 –     Certified real estate appraiser license No. 1599.

Has been employed by the firm for about 10 years.

Additional degrees –                        2002 –     A Bachelors degree in Business Administration from the College for Administration.

2007 –     Graduated in Real Estate Appraisal studies from the Ramat Gan College.

Activities –                                       2003 –     Real estate consultant and manager of Anglo Saxon Realty’s commercial department in the region of Lod, Ramla, Shoham, Be’er Yakov and moshavs within the coastal plain.

2005 –     Real estate appraisals apprentice at the Tel Aviv & Central office of the Property Valuation Department that is attached to the Ministry of Justice (State Valuer’s Office").

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Preparing real estate appraisals for financial statements – I.F.R.S.
 • Preparing valuations for tourist attractions – Eilat town beaches.
 • Preparing appraisals for Land Betterment Levy.

נעם עופר – שמאי מקרקעין

2019 –              שמאי מקרקעין מוסמך, מ.ר. 415313

2018 – 2019 –  מתמחה בשמאות מקרקעין במשרד ז.כ. מחקר וסקרים בע"מ.

2015 – 2017 –  B.A. בכלכלה ומנהל עסקים במסלול לשמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל.

כיום עוסק במגוון תחומי השמאות, לרבות: ליווי שמאי-כלכלי לצוותי תכנון במסגרת הכנת תוכניות מתאר/מפורטות להתחדשות עירונית, ליווי יזמים ודיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית פינוי-בינוי, היטלי השבחה, עריכת טבלאות או"ח, שומות למטרת בטוחה, הערכות שווי שוק.

Noam Offer – Real Estate Appraiser

2019 –               Certified Real Estate Appraiser, license no. 415313

2018 – 2019 –    Internship in real estate appraisal at Z.C Research and surveys LTD.

2015 – 2017 –    B.A. In Economics and Business Administration.

Currently deals with a variety of appraisal, including: accompanying planning teams in the preparation of plans for urban renewal, accompanying developers and tenants in urban renewal projects, improvement levies, re-parcellation, assessments for banking purposes, market valuations .

נתנאל וידר – כלכלן ושמאי מקרקעין

2019 – שמאי מקרקעין מוסמך, רישיון מס' 416252
2018 – מתמחה בשמאות מקרקעין במשרד ז.כ. מחקר וסקרים בע"מ.
2016-2017 – כלכלן במשרד ז.כ. מחקר וסקרים.
2013-2016 – בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.

 

מתמחה בנושאים שמאיים כגון:

בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים בנדל"ן (בין היתר, בתי מלון, פרויקטים של התחדשות עירונית)

הגשת ערר על היטל השבחה, השגות על שומות רמ"י

תביעות ירידות ערך עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

בקרה מטעם הרשות לניירות ערך

הערכות שווי לקרקעות ריקות

דירות ובניני מגורים, מבני מסחר, בניני תעשיה, משרדים וכיו"ב

השתתפות בצוות תכנון של שדה תעופה בינלאומי המשלים לנתב"ג

השתתפות בצוות התכנון עבור מיקום שדה התעופה החליפי לשדה התעופה האזרחי בהרצליה

חוות דעת עבור הלוואות מסחריות לבנקים.

Nethanel Wieder – Economist and Real Estate Appraiser

Certified Real Estate Appraiser, license No 416252

Has been employed by the firm for about 5 years.

2019- Certified Real Estate Appraiser
Financing real estate development projects course. 2019- Additional degree and studies –
B.A. graduate – Economics and business administration at Ben Gurion University 2016-

Within the scope of his work, he has been involved in a wide range of financial activities, including:

 • Economic feasibility studies for real estate development projects (including hotels, urban renewal projects etc.).
 • Preparing valuations for Land Capital Gains Tax [mas shevach].
 • Preparing objection valuations against the Israel Land Administration in various fields.
 • Preparing valuations in various taxation fields – Land Betterment Levy, land taxation.
 • Fair value appraisals for lands, apartments, residential buildings, commercial properties, industrial and logistics assets, offices etc.).
 • Appraisals of pledged asset values.