חברת ז.כ מחקר וסקרים (1989) בע"מ

שמאות תכנון וניהול נכסים

חברת ז.כ למדידות והנדסה בע"מ

שמאות מקרקעין – ייעוץ, השבחת נכסים ומיסוי

נוסדה בשנת 1969 ע"י זאב כהן מהנדס אזרחי וגיאודט, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך (השמאי הממשלתי הראשי לשעבר). בחברה צוות מהנדסים, כלכלנים, מתכנני ערים, מנהלי פרוייקטים, שמאי מקרקעין, מודדים מוסמכים וטכנאים. עובדי החברה עוסקים במתן חוות דעת מקצועית בתחום המקרקעין לרבות בתחום התכנון הפקעות והמיסוי. לעובדי החברה קשרי עבודה ויעוץ שוטף עם מגוון רחב של לקוחות וביניהם בכירי עורכי דין העוסקים בנדל"ן, רשויות עירוניות וממלכתיות, מוסדות, קבלנים, חברות ציבוריות ויזמים. לחברה מערכת איכות מאושרת ISO 9001:2000 , המעידה על קיומה של מערכת איכות ובקרה לצורך יעול השירות ללקוח. leo.

הפקעות ופינויים

הערכת פיצויים בגין ביצוע הפקעות לצורכי ציבור, כולל ייצוג בוועדות, חוו"ד מומחה לבתי משפט. שומות פינוי הכוללות בין היתר מוניטין, נזקים. בין היתר טיפול בתחום התשתיות: דרכים, גז, חשמל.

בנקים

שומות להנפקות ולתשקיפים. הערכות לביטחונות ולמשכנתאות. דוחות 0 - ליווי פרויקטים.

תיירות תכנון

תכנון, לווי וקידום פרויקטים תכנונים הכוללים השתתפות בצוותי תכנון לתכניות מתאר ברמה המקומית והמחוזית

מינויים ובוררויות

שומות פירוק שיתוף במקרקעין חוות דעת של מומחה וכיו"ב.
מומחי בית משפט: ליקויי בניה, פיצויי הפקעה, נזקים, פירוק שיתוף, כינוס נכסים.

מיסוי מקרקעין

ערכות מקרקעין להשגה ולועדת ערר, החברה פיתחה תוכנה לחישוב מס שבח מקרקעין עם חברת "תפן" ועו"ד הנריק רוסטוביץ. היטל השבחה - הכנת שומות לרשויות מקומיות ושומות ליזמים ובעלי קרקע.

פרויקטים הנדסיים

בחינת כדאיות כלכלית, ליווי הנדסי, פיקוח ותאום, דו"ח ליקויי בניה וכד'.

ניתוחים כלכליים

הערכות שווי לפינויים מיוחדים - פינוי סיני, תכנית ההתנתקות.
הערכות נמלי ישראל, מרינות ועוד.

ניהול נכסים

עריכת ספרי נכסים ממוחשבים לדיור הממשלתי, לחברות ,לרשויות מקומיות ומעקב אחר שינויים תכנוניים סטטוטוריים

אין לי אלא מילים של שבח על השירות המקצועי והחרוץ המאפיין את עבודת המשרד ועל התבונה והעבודה המסורה של זאב עתיק הניסיון. על תכניות מתאר של רעננה, כפר סבא ואור יהודה.

פרופ' אדר' אלי פירשט,

נציין את שיתוף הפעולה, הזמינות בעת הצורך והאפשרות לקבלת תמיכה מקצועית בכל עת ובל נושאי שמאות מקרקעין, תוך מתן פתרונות לנושאים ושאלות.

אודי קרמר,
ראש תחום פרויקטים - איגודן

226355