צוות

גאוגרף, משפטן (B.A) ושמאי מקרקעין
מהנדס אזרחי, מודד מוסמך ושמאי מקרקעין
מהנדס (M.S.C) ושמאי מקרקעי
שמאי מקרקעין
מוסמך במינהל עסקים (MBA) ושמאי מקרקעין
גיאוגרף ושמאי מקרקעין
שמאי מקרקעין והנדסאי בנין
B.A מנהל עסקים ושמאי מקרקעין
מתכנן ערים ושמאי מקרקעין